خانه / پزشکی ورزشی / داروههای استروییدی /عملکرد و برخی عوارض آن در بدن

داروههای استروییدی /عملکرد و برخی عوارض آن در بدن

تستوسترونblog-109-sml pills

ترشح این هورمون از سلولهای لیدیگ دربیضه ها می باشد.که علاوه برآن هورمونهایی نظیر دی هیدروتستوسترون،آندوستندیون هستند که به مجموع این هورمونها آندروژن گویند،که ترشح آندروژنها درنقاط دیگر بدن مانند غده فوق کلیوی نیز ترشح می شود.که ترشح آنها در حدود ۹۰درصد در بیضه ها و۱۰درصد درغده فوق کلیه گزارش شده است

کلیه آندروژنها ترکیبات استروییدی هستند.شاخص ترین آنها تستوسترون نامی آشنا در مردان است که کلیه صفات مربوط به مردان را با خود به همراه دارد.

متابولیسم:

حدود۹۷درصد تستوسترون بعد از ترشح از بیضه ها بطور سست به آلبومین پلاسما یا بطور محکمتر به یک بتاگلبولین گیرنده ی هورمون جنسی می چسبد وبه این شکلها برای حدود۳۰دقیقه تا یک ساعت در خون گردش می کند.پس از این مدت،تستوسترون یا به بافتها(پروستات وعضله) انتقال می یابد یا به فراورده های غیر فعال تجزیه می شود که بعدا دفع می گردند.

 

بررسی سلولی تستوسترون:

قسمت اعظم اثرات تستوسترون از افزایش میزان تشکیل پروتیینها در سلولهای هدف ناشی می شود.این بررسی در غده پروستات بارزتر می باشد. تستوسترون در این غده،در ظرف چند دقیقه بعد از ترشح وارد سلولها و در آن بطور عمده تحت تاثیر آنزیم داخل سلولی ۵آلفا-ردوکتاز به دی هیدروتستوسترون (شکل فعال تستوسترون) تبدیل می گردد وبه پروتیین گیرنده سیتوپلاسمی می چسبد.آنگاه این مجموعه به داخل هسته مهاجرت کرده ودر آنجا با یک پروتیین هسته ای ترکیب می شودو موجب شروع کپیه برداری  RNA-DNA می گردد.در ظرف ۳۰ دقیقه آنزیم RNA پلیمراز فعال می شود و غلظت RNA در سلولهای پروستات شروع به زیاد شدن کرده وبه دنبال آن افزایش پیشرونده ای در مقدار پروتیین سلولها به وجود می آید.بعد از چند روز مقدار DNA در غده پروستات نیز زیاد می شود وافزایش همزمانی در تعداد سلولهای پروستات به وجود می آید.

تستوسترون تولید پروتیینها را عملا در همه جای بدن تحریک می کند اگرچه آن عده از پروتیینهای موجود در اندامها یا بافتهای هدف را که مسوول پیدایش صفات جنسی اولیه وثانویه هستند به طور اختصاصیتر افزایش می دهند.

اعمال تستوسترون:

بطور کلی این هورمون مسوول صفات متمایز کننده ی بدن مردانه است.ییضه  حتی در جریان زندگی جنینی بوسیله ی گونادوتروپین کورینیک جفت تحریک شده ومقدار متوسطی تستوسترون در سراسرتمامی دوران تکامل جنین وبرای ۱۰هفته یا بیشتر بعد از تولد تولید می کنند اما عملا هیچ گونه تستوسترونی تا حدود ۱۰تا۱۳سالگی تولیدنمی شود.سپس تولید تستوسترون به علت اثر تحریکی هورمونهای گونادوتروپیک هیپوفیز قدامی به سرعت در شروع  بلوغ  افزایش یافته ودر سراسر قسمت اعظم باقیمانده دوران زندگی ادامه می یابد وبعد از سن ۵۰سالگی به سرعت نقصان می یابدودر سن ۸۰سالگی به ۲۰تا ۵۰درصد مقدار حداکثر آن می رسد.

اثرتستوسرون بر پیدایش صفات اولیه و ثانویه :

۱٫اثر تستوسترون برایجاد پایین آمدن بیضه ها در دوران جنینی

۲٫اثر برتوزیع مو در بدن

۳٫طاسی:این هورمون رشدمو روی قله ی سر را کم می کند

۴٫اثر برصدا:موجب هیپرتروفی مخاط حنجره وبزرگ شدن حنجره می شود

۵٫ضخامت پوست را افزایش می دهد ومی تواند به تولید آکنه کمک کند:این هورمون میزان ترشح غدد سباسه بدن را افزایش می دهد واین عاملی در جهت ایجاد آکنه می باشد.

۶٫اثر برتشکیل پروتیین و تکامل عضله را افزایش می دهد:یکی از مهمترین صفات ثانویه بعد بلوغ افزایش توده عضلانی مردان است،که بطور متوسط ۵۰ درصد ببیشتر از زنان است.

۷٫ماتریس استخوان را افزایش می دهد و موجب احتباس کلسیم می شود

۸٫متابولیسم پایه را افزایش می دهد

۹٫تعداد گلبول قرمز خون را افزایش می دهد

۱۰٫اثر بر بازجذب سدیم در توبولهای انتهایی کلیه را افزایش می دهد

دوزهای درمانی تستوسترون ومقدار مصرف در زمان اختلال:

۱٫کم کاری غده جنسی در مردان ۵۰-۴۰۰میلی گرم عضلانی هر ۲-۴هفته

۲٫تاخیر در بلوغ پسران هر۲-۴هفته مقدار۵۰-۲۰۰میلی گرم بمدت۶ماه

سرطان غیرقابل جراحی پستان :بزرگسالان هر۲-۴هفته مقدار ۲۰۰-۴۰۰میلی گرم.

وبا توجه به نکات ذکرشده و مد نظر قرار دادن شرایط طبیعی ویا بیماری راهها همگی در جهت بهبود عملکرد هورمونی می باشد واز آنجا هورمونها بر تمام عملکرد فرد تاثیر می گذاردتا شرایط داخلی وخارجی را در یک شرایط متعادل زیستی نگهداری کند هر گونه دست درازی هورمونی اختلال زیستی محسوب می شود که با توجه به مصرف خودسرانه ورزشکاران گزارشی از عملکرد با دوز بالا ی این هورمون وخانواده ی آنرا را به اطلاع می رسانم.

استفاده در ورزشکار توجه مهم:

با توجه به شرایط طبیعی در مردان کلسترول موجود در خون روی سلولهای لیدیگ تاثیر گذاشته تا تستوسترون تولید شود در واقع در شرایط طبیعی این هورمون بصورت غیر مستقیم در کاهش کلسترول خون نقش دارد. حال اگر بصورت صناعی هورمون از خارج بدن از طریق تزریق وارد بدن شود بدلیل تستوسترون بالا دیگر رابطه فوق ایجاد نشده واین عامل باعث افزایش کلسترول خون می شود.در این حالت دیگر لایدیگ تستوسترون ترشح نکرده و باعث آتروفی بیضه میشود.از طرفی کلسترول بالا کبد چرب و سیروز کبدی را در پی دارد.

چرا که وقتی خون کلسترول بالا، ناگهان وارد کبد، جهت تصفیه شود،سلول تک هسته ای یا دو هسته ای کبد از سلول خارج شده وکلسترول بدلیل چگالی بالا در سلول ته نشین شده که در این حالت فرد با واقعه ی هپاتوسیت روبه رو می شود در این شرایط فشار ورید مرکزی بالا رفته کبد چرب وتغییرات آنزیم کبدی بوجود می آید از طرفی چون خون خوب از کبد تصفیه نشده ،کلسترول بالا در عروق بدن بخصوص عروق کرونر قلب وعروق کاروتید رسوب کرده و انفارکتوسهای قلبی و مغزی را ایجاد می کند. در این شرایط شاهد پرفشاری ،کم شدن  EFقلبی وکاردیومیوپاتی و دررده پیوند قلبی قرار گرقتن ورزشکارهستیم

علت مصرف در ورزش:

از آنجا که عضله دارای دو نوع پروتیین شامل:

۱٫پروتیین انقباضی:اکتین و میوزین

۲٫پروتیین ساختاری :پری میوزیم،آندومیوزیم،اپی میوزیم

در تمرینات قدرتی مثل وزنه برداری جهت افزایش انقباضی  از پروتیین انقاضی

ودر پرورش اندام از پروتیین ساختاری استفاده می شود. از آنجا که یکی از کارهای تستوترون پروتیین سازی است مقدار مصرف فراوان در این دو گروه به وفور دیده می شود

همه این موارد گفته شده شامل تمامی استرویید های آنابولیک اعم از تزریقی و خوراکی می باشد چرا که شاخصترین آنها تستوسترون می باشد،که اشاره شد.

جنس تمامی استرویید آنابولیک صناعی، از کلسترول می باشد که سریع بتواند از غشاء سلولی عبور کند و روند سلولی را سریعتراز زمان طبیعی سپری کند لازم به ذکراست، استروییدهای خوراکی خطرناک تر از تزریقی می باشد ،چرا که در نوع خوراکی به تستوسترون یک گروه متیل اضافه می کنند تا در برابر اسید معده مقاوم ترباشد و بدلیل اثر طولانیتر آنها خطرناکتراست.

نکته قابل توجه در رابطه با کلیه استروییدهای آنابولیک:

این مواد دارای خواص آندروژنیک وخواص آنابولیک هستند،که ورزشکاران بیشتر بدنبال خواص آنابولیک می باشند ،که استفاده این مواد با توجه به مکانیسم ذکر شده باعث کاهش تستوسترون طبیعی بدن وافزایش استروژن از غده فوق کلیه می شود چرا که تستوسترون واستروژن رابطه عکس در بدن داشته،وکاهش یکی از ایندو باعث افزایش دیگری شده،و با مصرف استرویید، استروژن بالا رفته وصفات زنانه در ورزشکار مصرفی، مشاهده می شود.

توجه:مقدار تستوسترون تولیدی توسط سلول لایدیگ در روز ۲میلی گرم در فرد سالم مذکر می باشد در صورتی که در بعضی رشته ها دوز تجویزی به ۱۰۰میلی گرم در هفته توصیه می شود،حال با این توضیحات شما ورزشکاران محترم استرویید آنابولیک را مفید میدانید؟

درباره اکبر خزایی

قد :۱۸۰ وزن :۱۰۰ نویسنده مطالب پزشکی ورزشی, علوم بدنسازی , تناسب اندام ,تغذیه ,مکملها ,دارو های نیروزا و… در خبرگزاریهای رسمی و دولتی ,مربی بدنسازی و تغذیه برخی از قهرمانان آسیا و جهان تمامی رشته های ورزشی که به همین جهت از سوی رییس فدراسیون پزشکی ورزشی طی حکمی از اکبر خزایی تقدیربعمل آوردند. و دارنده : مدرک مربیگری و داوری از فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسب اندام ifbb مدرک مربیگری و داوری از کنفدراسیون abbf {سابق}آسیا مدرک مربیگری بدنسازی از دانشگاه فیما انگلستان مدرک مربیگری تناسب اندام از دانشگاه فیما انگلستان مدرک مربیگری تناسب اندام از انجمن pfta آمریکا مدرک بین المللی آندروپومتریس {استعداد یابی ورزشی } از isak استرالیا مدرک مربیگری و داوری بدنسازی از فدراسیون وزنه برداری ایران {از ۱۴ سال قبل} ودیگر مدارک گوناگون از سایر مراکز معتبر akbarkhazaee@gmail.com Height:180 Cm Weight:100 Kg Author and research of nutrition and sports science . Certificates: Certified as international anthropometric technician from Australia. Certified as the top trainer and judge from International Federation bodybuilding . Asia Federation PFTA association the US and FIMA university England. ……. AND

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

رفتن به بالا