خانه / ریچ گاسپاری

ریچ گاسپاری

نحوه اجرا و دامنه حرکت پل اور هالتر Bent-Arm pullover

نام حرکت :زیر بغل پل اور هالتر نام لاتین: Bent-arm pullover این حرکت جهت تقویت و ضخامت عضلات پشت  و زیر بغل  میباشد ,به طول میز بخوابید همانند تصویر که دامنه حرکت  توسط ریچ گاسپاری  قهرمان حرفه ای ifbb  نمایش ...

ادامه مطلب »

نحوه اجرا و دامنه حرکت سرشانه هالتر از جلو Military Press

نام حرکت :سرشانه هالتر از جلو نام لاتین: Military Press حرکت سرشانه هالتر از جلو جهت تقویت  و رشد عضلات قسمت قدامی (جلویی)سرشانه میباشد .دامنه تصویر در حرکت توسط ریچ گاسپاری مشخص شده فقط دقت داشته باشید زمان پایین آمدن دستها ...

ادامه مطلب »

نحوه اجرا و دامنه حرکت پشت بازو تک دمبل خم Triceps Kickback

نام حرکت :پشت بازو تک دمبل خم نام لاتین:  Triceps Kickback این حرکت عضلات پشت بازو را تحت تاثیر قرار میدهد ,البته فشار روی قسمت بیرونی عضلات پشت بازو کمی بیشتر است . ریچ گاسپاری قهرمان حرفه ای بدنسازی جهان ...

ادامه مطلب »

نحوه اجرا و دامنه حرکت ساعد Wrist Curl

نام حرکت :توی ساعد نام لاتین: Wrist Curl این حرکت یکی از حرکاتی است که جهت تقویت و رشد عضلات توی ساعد و دست کاربرد دارد .دامنه حرکت در تصویر توسط ریچ گاسپاری قهرمان حرفه ای جهان  مشخص شده است ...

ادامه مطلب »
رفتن به بالا